Bekerreglement 2018-2019

Artikel 1 – Doel
De schaakclub Heerenveen organiseert jaarlijks een bekertoernooi voor leden van de schaakclub. Het
bekertoernooi heeft als doel om naast de gebruikelijke interne competitie ook een ander soort
interne competitie te spelen. Een competitie met een beperkt aantal rondes zodat deze ook
toegankelijk is voor leden, die minder vaak de mogelijkheid hebben om op de club te komen. De
organisatie van de bekercompetitie is in handen van Peter Doetjes, in overleg met het bestuur.
Artikel 2 – Voorwaarden tot deelname
Alle leden van schaakclub Heerenveen zijn gerechtigd tot deelname.
Artikel 3 – Afmelding
Leden worden automatisch als deelnemer aangemerkt. Leden die niet wensen deel te nemen aan de
bekercompetitie kunnen zich afmelden bij de competitieleiding voorafgaand aan de eerste ronde.
Om organisatorische redenen worden alle leden wel meegenomen in de loting.
Artikel 4 – Systeem en speeldagen
De partijen worden gespeeld in de periode van oktober 2018 t/m april 2019 volgens het afvalsysteem
dat bestaat uit vijf rondes. De speeldagen zijn als volgt ingepland:

 • Eerste ronde, ofwel zestiende finales: 29 oktober
 • Tweede ronde, ofwel achtste finales: 26 november
 • Derde ronde, ofwel kwartfinales: 21 januari
 • Vierde ronde, ofwel halve finales: 25 februari
 • Vijfde ronde, ofwel finale: 15 april
  De hierboven genoemde data aan aantal speelrondes kunnen aangepast worden als daar aanleiding
  voor is, zoals een hoger aantal deelnemers dan voorzien of overlap met de externe competitie.
  Artikel 5 – Verhindering
  Spelers wordt verzocht verhindering zo spoedig mogelijk te melden. Mocht een speler met geldige
  reden verhinderd zijn, dan wordt de partij opnieuw ingepland op de eerstvolgende beschikbare
  maandag volgend op de in artikel 4 genoemde datum. Indien op de nieuwe speeldag opnieuw een
  speler afwezig is, wordt de aanwezige speler als winnaar aangewezen. Als beide spelers afwezig zijn,
  beslist het lot.
  Artikel 6 – Aangepaste speeldagen
  Spelers mogen een andere datum overeenkomen voor hun bekerduel dan de data genoemd in
  artikel 4. Dit hoeft niet per se een maandag te zijn. Voorwaarde is dat beide spelers akkoord zijn met
  die nieuwe datum en de competitieleiding hierover wordt ingelicht. De uiterste speeldata liggen een
  week na de data zoals genoemd in artikel 4.
  Artikel 7 – Loting
  1 – Data van de lotingen
  De loting voor de eerste ronde vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 september.
  De loting voor de volgende rondes vinden plaats na afloop van de avond waarop de voorgaande
  ronde gepland staat, zoals genoemd in artikel 4. Nadat de loting is verricht, zullen de resultaten van
  die loting zo snel mogelijk gepubliceerd worden op de clubwebsite en per mail verzonden worden.
  2 – Procedure
  Eerste ronde: Als eerste wordt er voor alle zestien partijen één speler geloot, beginnend bij partij 1,
  afwisselend de wit- en de zwartspeler. Aan de overgebleven loten worden loten met “nieuw lid”
  toegevoegd, hiermee worden de tegenstanders bepaald voor de eerste zestien spelers, beginnend bij
  partij 1. Spelers die een “nieuw lid” als tegenstander loten, zijn vrijgesteld van de eerste ronde, tenzij
  er zich nieuwe leden aanmelden.
  Tweede, derde en vierde ronde: de deelnemers zijn de winnaars uit de voorgaande ronde.
  Achtereenvolgens wordt geloot: de witspeler van partij 1, de zwartspeler van partij 1, de witspeler
  van partij 2, etc.
  Vijfde ronde: De winnaar van de eerste halve finale speelt met wit tegen de winnaar van de tweede
  halve finale.
  Artikel 8 – Speeltempi
  De partijen wordt ingedeeld in vier categorieën aan de hand van het ratingsverschil tussen beide
  spelers. Aan de categorieën zijn verschillende speeltempi verbonden.
  Categorie A – Ratingverschil kleiner dan 150 punten
  Beide spelers krijgen 90 minuten bedenktijd.
  Categorie B – Ratingverschil van 150 tot 300 punten
  De speler met de lagere rating krijgt 120 minuten bedenktijd, de speler met de hogere rating krijgt 60
  minuten bedenktijd.
  Categorie C – Ratingverschil van 300 tot 450 punten
  De speler met de lagere rating krijgt 120 minuten bedenktijd, de speler met de hogere rating krijgt 30
  minuten bedenktijd.
  Categorie D – Ratingverschil groter dan 449 punten
  De speler met de lagere rating krijgt 120 minuten bedenktijd, de speler met de hogere rating krijgt 15
  minuten bedenktijd.
  Voor het bepalen van de ratings wordt uitgegaan van de laatst gepubliceerde ratinglijst van de KNSB.
  Artikel 9 – Bepalen van de winnaar in geval van remise
  Bij een remise in de wedstrijdcategorieën B, C en D, zoals benoemd in artikel 8, wordt de speler met
  de lagere rating als winnaar aangewezen.
  Bij een remise in wedstrijdcategorie A, volgt een snelschaakpartij met 5 minuten bedenktijd voor
  beide spelers, met verwisselde kleuren. Indien ook de snelschaakpartij wordt geremiseerd, wordt er
  opnieuw van kleur gewisseld en volgt er opnieuw een snelschaakpartij met 6 minuten bedenktijd
  voor wit en 5 minuten bedanktijd voor zwart. Bij een nieuwe remise wordt zwart als winnaar
  aangewezen.
  Artikel 10 – Onvoorziene gevallen
  In onvoorziene gevallen beslist de competitieleider, na consultatie van de deelnemers.
  Competitieleider bekercompetitie:
  Peter Doetjes
  e-mailadres: mister_pfd@hotmail.com; mobiel: 06-17059601