geschiedenis

Historie Schaakclub Heerenveen

De geschiedenis van de schaakclub Heerenveen

SCHAKEN
Eenige Heeren wenschen
te Heerenveen een Schaakclub
op te richten. Dames en Heeren, die wil-
len medewerken tot de oprichting van deze
club worden beleefd uitgenoodigd hun adres
te willen opgeven onder no.382 bur.dezes 

Op 26 september 1914 staat in de Hepkema”s Courant-Nieuwsblad van Friesland bovenstaande annonce. Tussen al het nieuws over “den grooten Europeeschen Oorlog” zal deze advertentie niet echt opgevallen zijn. Toch werd hiermee de geboorte ingeluid van de Schaakclub Heerenveen. Anderhalve maand later komt Hepkema”s Courant met de bevestiging van het geboortebericht:
“Op 2 november 1914 hebben 12 schaakliefhebbers, de advertentie heeft dus toch effekt gehad, in lunchroom de Lang aan de Lindegracht de Heerenveensche Schaakclub opgericht.” Hiermede was de schaakclub Heerenveen een feit.Van het reilen en zeilen in de eerste jaren is weinig bekend. Notulen en jaarverslagen dateren pas van het midden van de jaren twintig. In deze jaren veranderde de schaakclub langszamerhand van een onderonsje in een bloeiende club, die mee ging tellen in het Friese schaakleven.

De eerste wapenfeiten: Het eerste jaarverslag dateert van 1925/1926. De club had toen 21 leden. Driemaal werd er tegen Lemmer gespeeld. Daarna ook tegen Philidor en Oosterlittens.

Een belangrijk besluit werd er genomen op de jaarvergadering van 28 september 1936. De schaakclub Heerenveen sloot zich aan bij de FSB en er werden direct twee teams ingeschreven die meededen in de FSB competitie. Hieronder de standen van deze voor Heerenveen eerste FSB competities.

 

De eerste klasse

Club Rondes MP BP
Philidor 1 4 8 29,5
Westergo 4 4 23,5
Sneek 4 4 23,0
Heerenveen 4 2 20,0
Harlingen 4 0 03,5


Klasse 3B

Club Rondes MP BP
Steenwijk 5 8 32,5
Westergoo 3 5 8 29,5
Heerenveen 2 5 7 27,0
Philidor 4 5 4 23,5
IJlst 5 2 15,5
Lemmer 2 5 1 02


Het zilveren jubileum werd onder de dreiging van de tweede wereldoorlog “sober” gevierd op 4 november 1939. Het werd een samen zijn onder het genot van een hapje en drankje met als hoogtepunt ongetwijfeld de simultaalseance gegeven door dr. M. Euwe.

Als belangrijkste persoon in de geschiedenis van de schaakclub Heerenveen dient dr. Frik te worden genoemd. Als een waar motor en boegbeeld heeft hij zijn stempel gedrukt op de club. Hij was dan ook ongeveer 20 jaar voorzitter van de schaakclub.

Absoluut hoogtepunt in de clubgeschiedenis was de viering van het 50 jarig bestaan. Dit gouden jubileum werd op grootse wijze gevierd met de organisatie van de bondswedstrijden

De afgelopen 35 jaar zijn vrij rustig verlopen. Vermeld dient natuurlijk nog te worden dat op maandag 19 april 1993 de FSB beker werd veroverd in een zinderende finale tegen Sneek. Tot slot de viering van het 75-jarig bestaan van de club in november 1999. Het belangrijkste hiervan was ongetwijfeld de uitgifte van een werkelijk schitterend jubileumboek. Ook hierbij ontbraken natuurlijk de receptie en een diner niet.

 

Euwe

Dr. M. Euwe
Euwe versiert 25-jarig bestaan met simultaanseance

“Het zag er feestelijk uit in de speelzaal”, aldus Hepkema’s Courant van maandag 6 november 1939, toen te vier uur de opening plaats greep. Uit tal van plaatsen waren de belangstellenden naar Heerenveen gekomen: de actieven, de sterkste spelers, die voor deelname waren aangezocht, de passieven, de kijkers, die echter aan het verloop van de partijen een zeer actieve belangstelling zouden wijden”. En de krant vertelt dan, dat er om drie uur twee heren binnen waren gekomen, die gevraagd hadden: “Waar zit Kramer (de Friese kampioen -red)? Het tafeltje, waaraan Kramer een uur later, zou zitten, werd hun gewezen, ze installeerden zich in de onmiddellijke nabijheid hiervan en speelden in afwachting van de dingen die komen gingen, een Franse partij. “Dat zijn de ware liefhebbers en zoo waren er veel op dezen grooten schaakmiddag”, schrijft de correspondent geroerd.
Maar 1 verloren
Het eerste slachtoffer viel om klokslag zes uur. Toen gaf de heer Bergsma uit Leeuwarden op. Als laatste legde de heer Bergsma uit Beetsterzwaag de koning om. Het was toen ruim kwart over acht. Het eerste remise-akkoord kwam van de heer Kramer die het remise-aanbod van Euwe accepteerde. Om kwart over acht boekte Euwe zijn enige verliespunt tegen de heer E. Ploegh uit Leeuwarden.

Totaal score: 33 partijen, 25 gewonnen, 7 remise en 1 verloren.
Van de zeven remise partijen waren er vier tegen clubgenoten en wel: J.A.v.d.Wey, N.Vlasveld, J.Ploegh, G.Kramer.

Dr. M. Euwe

Amsterdam-Zuid, 10 november 1939
Joh. Verhulstraat 183
Telefoon: 20073

Zeer geachte Dr. Frik,

Weer terug in Amsterdam wil ik niet nalaten
U en de schaakclub Heerenveen van harte te
danken voor het organiseeren van de seance
en vooral ook voor de verschillende attenties,
welke mij bewezen werden. De “Heerenveensche turf”
smaakte voortreffelijk en de twee tegels vinden een
aardig plaatsje in mijn verzameling.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
M.Euwe.

 

Dr Frik

Dr. Frik

De geschiedenis van de schaakclub Heerenveen

 

Dr. Frik: motor en boegbeeld van de club
De man die ongetwijfeld het meest zijn stempel heeft gezet op de historie van de schaakclub is dr. Frik. Niet voor niets werd de schaakclub Heerenveen toendertijd vrij algemeen “de club van Frik” genoemd. Hij was een goede schaker en toen hij in het begin van de twintiger jaren lid werd, betekende dat een geduchte versterking.
Maar dr. Frik was ook een grote persoonlijkheid, waar je niet omheen kon. In Heerenveen was hij de motor van de club, die met zijn bezieling en initiatieven de gang, het elan er in hield.

Maar niet alleen daar domineerde hij, ook in het Friese schaakleven was hij zeer gezien en talloos waren zijn contacten in de landelijke schaakwereld. Naar buiten was hij het boegbeeld van de schaakclub. Zo hebben bekende Nederlandse schakers bij hem thuis gelogeerd,onder wie dr. Max Euwe.

Aan het roer

Meer dan twintig jaar is hij voorzitter geweest (1929-1952), woelige jaren, waar hij onze club met wijsheid en veel stuurmanskunst doorheen heeft geloodst, al eiste dat wel veel van hem met zijn drukke artsenpraktijk.

Te vroeg

Zoals u in de kampioensgalerij kunt zien, is voorzitter en later erevoorzitter Frik zes keer clubkampioen geweest. Als U bedenkt dat hij zo’n veertig jaar lid is geweest van de club lijkt dit niet zoveel. Maar dan moet U niet vergeten, dat zijn drukke praktijk en de talloze verplichtingen, die hij had, het vaak onmogelijk maakten aan de competitie mee te doen of uit te spelen.

In april 1963 overleed hij, een jaar voor het 50-jarige jubileum.

 

Bondswedstrijden

De geschiedenis van de schaakclub Heerenveen

 

Bondswedstrijden
Zoals gezegd in het historisch overzicht zijn de bondswedstrijden een absoluut hoogtepunt geweest in de geschiedenis van schaakclub Heerenveen. De bondswedstrijden vielen samen met de viering van het gouden jubileum en vonden plaats in de zomer van 1964. Een hele week “Schaakweek Heerenveen” waarin naast de nationale bondswedstrijden ook het open kampioenschap van Nederland georganiseerd werd.
Daverend programma
Rond de wedstrijden had een speciale commissie voor de hele week een daverend programma in elkaar gezet.

Officiele opening in de schouwburg te Heerenveen, officiele ontvangst op het gemeentehuis, skutsjesilen op het Sneekermeer, openluchtschaakspel door J.H.Donner en O’Kelly op het voetbalveld van Heerenveen, orienteringsrit voor auto’s, motoren door Zuid-Friesland, snelschaakwedstrijd, cross door Heerenveen, bridge-drive, gekostumeerd kuipsteken.

Hoogtepunt van deze week viel ongetwijfeld op de woensdag : Het skutsjesilen gebeurde onder iets te harde wind (en regen) waardoor dit een spannende gebeurtenis werd. Het openluchtschaakspel had te maken met diezelfde wind en regen en dit leverde een zeer bijzonder schouwspel op.

Op rolletjes
Een keer begonnen, liep de schaakweek verder gesmeerd. De minutieuze voorbereiding loonde: de organisatie was perfekt. Iedereen , deelnemer, official, bestuursbons, was vol lof: dit was een van de beste toernooien van de laatste tien jaar. En dat met zo’n kleine club. De schaakweek had aan zijn doel beantwoord: een gepaste viering van het jubileum.